VÝVOJ DÍTĚTE

Víte jaké schopnosti a dovednosti by mělo mít vaše miminko v určitém věku? Koukněte se do tablky, kde jsou dle věku uvedeny tělesné dovednosti, chování, zručnost miminka a jak vnímá svět svými smysly. Jedním z důležitých smyslů je zrak, o jeho vývoji si můžete přečíst v článku ZDE.

Věk TĚLESNÁ OBRATNOST MANUÁLNÍ ZRUČNOST ZRAK, SLUCH A ŘEČ CHOVÁNÍ A HRY
 1 měsíc Miminko leží na zádech s hlavou na stranu. Když miminko podržíte v sedu, hlavička mu přepadá dopředu. Ruce jsou sevřené v pěst, pokud je rozevře a vy mu vsunete do dlaně prst, pevně jej sevře. Otáčí hlavu a oči za světlem a reaguje na hračku, kterou mu pohybujete nad hlavou, také reaguje na hlasité zvuky. Sleduje obličej matky při kojení, přebalování, a když na něj mluvíte. Přestane plakat, když ho vezmete do náručí.
 3 měsíce  V leže na zádech už mu nepřepadá hlava na jednu stranu a dokáže kopat nožičkami. Při položení na bříško zvedá hlavu a hrudník.  Pozoruje své ruce a už je neustále nedrží sevřené v pěst, ale samo je otvírá a zavírá. Vložíte-li mu do ruky nějakou hračku, tak ji dokáže chvíli držet.  Otáčí oči a hlavou za zvukem a reaguje např. úsměvem. Pozoruje lidské tváře. Když přibližujete hračku k jeho obličeji, sbíhají se mu oči.  Již v 5–6 týdnech se začíná usmívat. Dokáže projevovat radost, když mu zpíváte, když si s ním hrajete.
 6 měsíců  Začíná se přetáčet ze zad na břicho, když je na bříšku, tak zvedá hlavičku a hrudník. Sedí s oporou a v leže na zádech zvedá hlavičku.  Dokáže uchopit hračku, většinou u toho používá obě ruce. Vše si strká do úst. Natahuje ruce po známém předmětu.  Začíná používat slabiky „ma“, „ba“, brouká si. Když uslyší maminčin hlas, automaticky za ním otočí hlavu. Dokáže křičet.  Při hře vydává zvuky – směje se, křičí. Pokud upustí hračku, nehledá ji. Pokud není maminka v dohledu, cítí strach či úzkost.
 9 měsíců  Dokáže se samo posadit a vydrží sedět. Pohybuje se po zemi přetáčením a pokouší se lézt po čtyřech. V případě, že se má čeho chytit, tak se dokáže zvednout do stoje.  Při krmení bere do ruky lžičku. Menší předměty zvedá pouze jednou rukou a dokáže si hračku předat z jedné ruky do druhé.  Používá více slabik za sebou. Křičí, když na sebe chce upozornit. Rozumí slovu „ne“ a „pápá“. Dokáže opakovat některé zvuky po dospělých, jako např. „vrrr“.  Již hledá hračku, pokud mu vypadne z ruky. Drží se známého dospělého a schovává se za něj před cizími lidmi.
 12 měsíců  Sedí dobře a již rychle leze. Obchází kolem nábytku a dokáže i chvíli samo stát. Když ho držíte za ruce, tak chodí.  Ukazuje na věci, které chce. Zvládne s pomocí pít z hrnečku. Lépe drží lžičku a pokouší se jí správně používat.  Pozná, když někdo řekne jeho jméno. Vydává hlasité, nesrozumitelné hlasy. Má spojená určité slabiky s gesty, např. mává při slově „pápá“.  Začíná pomáhat se svým oblékáním. Tleská a mává. Dává hračky do krabice a zase je vyndává. Hází různými předměty, hlavně hračkami.
 15 měsíců  Ještě chodí s nohama od sebe. Dokáže lézt po schodech. Již se dokáže ze stoje ohnout pro hračku.  Z kostek dokáže postavit komín. Již dokáže jíst lžičkou. Když mu podáte hračku, dokáže jí opět podat zpět.  Rozumí už více slovům a dokáže vyslovit až 6 slov. Rozumí a poslouchá určitým příkazům, např. „podej míček“.  Je závislé na mamince. Je již zručnější při oblékání a více pomáhá.
 18 měsíců  Už dobře chodí, běh je ještě nekoordinovaný. Zvládne vyjít schody, když se někoho drží za ruku. Dolů ze schodů slézá pozadu.  Začíná dávat přednost v používání jedné ruce, tou také čmárá pastelkami. Dítě dokáže zvednout drobné předměty pinzetovým úchopem.  Používá 6–20 slov, ale chápe a rozumí mnohem více slovům. Zpívá si a zvládá jednoduché říkanky.  Umí si sundat samo boty, ponožky i čepici. Umí si hrát samo.
 24 měsíců  Již umí běhat koordinovaně a i chodit pozpátku. Šplhá po nábytku a slézá z něj. Dovede jezdit na odstrkávadle. Po schodech chodí sám s držením za zábradlí.  Dokáže nakreslit kruhy a tečky. Poznává známé lidi na fotkách.  Používá více jak 50 slov a tvoří z nich věty o dvou a více slovech. Ptá se „co to je?“.  Chodí za matkou a napodobuje ji. Ještě si nedokáže hrát hry s dětmi, ale je rád v jejich společnosti.
 30 měsíců  Umí vylézt na jednoduchou prolézačku. Kope do míče. Jezdí na tříkolce.  Dovede nakreslit vodorovnou čáru a kruh dle vzoru. Obratně jí lžičkou a i vidličkou.  Již používá 200 slov, používá otázky „co?“, „jak?“. Umí několik říkanek. Pozná samo sebe na fotce.  Mívá záchvaty vzteku. Neumí se podělit o hračky. Rádo si hraje na hry „na něco“.
 36 měsíců  Po schodech chodí samo a střídá nohy. Už umí chodit po špičkách.  Umí si samo natáhnout kalhoty. Dovede nakreslit člověka. Používá nůžky.  Umí své celé jméno a i věk. Umí poznat 3 barvy. Dokáže jednoduše vyprávět o svých zážitcích.  Pomáhá dospělým s běžnými činnostmi. Hraje si i s jinými dětmi. Půjčuje hračky jiným dětem.