PRACUJEME BEZPEČNĚ V TĚHOTENSTVÍ

Pokud nevykonáváte fyzicky náročné nebo velice rizikové povolání, je možné, během těhotenství, dále pracovat. Samozřejmě musíte přihlédnout i ke svému aktuálnímu zdravostnímu stavu. Své těhotenství byste měli zaměstnavateli oznámit co nejdříve (obvykle na konci 3. měsíce). Zákoník práce myslí na práci v těhotenství, podrobně si zjistěte na co máte právo.

pracujeme bezpečně - neriskujte

Neriskujte

Jednotlivá povolání se od sebe liší, stejně tak těhotenství každé ženy, proto je dobré si promluvit o možnosti pracovat v těhotenství se svým lékařem. Zamyslete se nad vašimi denními činnostmi, která by mohla být nebezpečná jak pro vás, tak pro vaše nenarozené miminko. Také je důležité jaké vybavení či prostředky používáte, zda zde není riziko zranění. Pokud máte „sedavé“ zaměstnání je důležité si uvědomit, jestli při sezení máte správné držení těla, aby nedocházelo k bolestem zad. Pokud vaše povolání vyžaduje dlouhé stání, měla byste mít častější přestávky, aby nedocházelo k otoku nohou, případně křečovým žilám. Nenoste těžká břemena. Pokud pracujete ve vysokých teplotách, nechte se přeložit na jiné pracoviště.

přizpůsobte své denní zvyklosti

Přizpůsobte své denní zvyklosti

Po potvrzení těhotenství si promluvte se zaměstnavatelem
o přizpůsobení vaší práce. Například přizpůsobení pracovní doby, když vás trápí ranní nevolnosti. Pokud je vaše práce fyzicky náročná či pracujete v nevyhovujících podmínkách pro těhotné, nechte si změnit pracovní náplň práce nebo přeřadit ne jinou pozici. Minimalizujte stres, práci delegujte nebo případně posuňte termín. Dělejte si častější přestávky na protažení.
U nekomplikovaného těhotenství není nutné práci ukončit. Občas se může těhotenství zkomplikovat, tak je vhodné upravit pracovní zátěž.